Velkommen til GF kongeparten

example graphic Velkommen til grundejerforeningens hjemmeside. Denne hjemmeside har det primære formål at informere medlemmerne om foreningens aktiviteter og øvrige oplysninger relateret til foreningens område.

Akut hjælp

Hvis I på jeres vej rundt i foreningens område konstaterer, at der har været indbrud et sted, og at I ikke kender ejeren af huset, er I velkommen til at kontakte kasserer Karl-Anker Thorn på Tlf. 2126 7216 (4092 2638), som så vil kontakte den berørte ejer. Det er ejeren af huset, der skal rette henvendelse til politiet. Yderligere information om akut hjælp kan findes i dette dokument

Oplysninger om vejvedligeholdelse

Der er en stigende belastning på vores fællesveje. Til orientering skal det oplyses at vejen istandsættes to gange årligt: Ved påsken og efter skolernes efterårsferie. Bestyrelsen beklager at vejene optil de to vedligeholdelsestider ofte er i dårlig stand. Der arbejdes i bestyrelsen på at findes en løsning.